utorok 18. decembra 2012

Odpusť mi, priateľ...

Drahý priateľ, som tu, pri tvojom hrobe.
Sedím tu, na tráve, pozerám hore.
Vidím ťa smiať sa, no ja som tu dole.
Sedím tu, na tráve, sedím a plačem.
Rozhodol si sa opustiť svet.
Ja ťa chcem objať no teba viac niet.
Drahý priateľ, som tu, pre teba.
Som tu, teraz, keď už ma netreba.
Keď si bol živý, ťažko som spomínal,
nebol som s tebou aj keď si ma objímal,
priateľu drahý, ja ťa chcem nazad.
Som tu a pripravím svet na tvoj návrat.
Prosím ťa, vráť sa, prečo si odišiel
ja ťa chcem tu aj keď tvoj čas nadišiel.
Priateľu, ja už nechcem byť viac živý.
Bez teba je svet zrazu odpudivý.
Odpusť mi prosím, nebol som tam,
nebol som pri tebe keď si bol sám.
Nebol som pri tebe, keď sadla hmla
nebol som svetlom keď zavládla tma.
Odpusť mi priateľ, odpusť ak môžeš,
odpusť a vyber mi zo srdca nože.
Som tu, som sám, pri tvojom hrobe.
Priateľ môj milý, úprimne prosím,
vráť sa a buď tým, čo všetko zmaže
odpusť mi, lebo sám to nedokážem.